skypeВы хотите опубликовать свои книги, но не знаете, как?

Закажите получасовую бесплатную консультацию

Освітня (пізнавальна) функція дитячої літератури

Дитяча література є доволі важливим чинником формування особистості дитини, так як саме через книгу в значній мірі вона пізнає навколишній світ та саму себе, засвоює цінності та правила того суспільства в якому живе. Тому дуже важливо, щоб література для дітей була по-справжньому якісною та виконувала всі покладені на неї функції. Щодо останніх, то у різних спеціалістів є різні підходи до цього питання. Якщо їх об’єднати, то можна виділити виховну, освітню, розважальну, комунікативну, естетичну, гедоністичну, компенсаторну та мотивуючі функції дитячої літератури. Єдиної точки зору відносно їх кількості та змісту ще й досі немає, але всі дослідники даного питання погоджуються відносно перших двох функцій. Ми розглянемо детально лише одну з них, а саме освітню функцію, або пізнавальну, як її ще називають.

Її роль важко недооцінити, так як книга є одним з провідних джерел отримання інформації для дитини. Вченими встановлено, що саме на період дитинства припадає найбільш інтенсивний процес засвоєння нових знань (70% від обсягу отриманого за все життя), а тому дуже важливо слідкувати за їх якістю. Дитяча література суттєво допомагає в цьому процесі виконуючи свою освітню функцію. Вдається їй це двома основними шляхами. По-перше, існує окремий жанр в науково-художній прозі, який в літературній формі підносить дітям знання різного характеру. Це можуть бути природознавчі казки, чи віршована абетка. Все залежить від рівня розвитку дітей для яких вони призначені.

По-друге, освітня функція літератури для дітей реалізується через твори, які не мають безпосередньої пізнавальної спрямованості, але завдяки їх багатому змістовому наповненню сприяють розширенню дитячого кругозору, поглибленню знань про суспільство, природу, особливості взаємовідносин між людьми. Розширення кола знань читачів не є їх першорядною задачею, але це ніяк не применшує їх ролі у розвитку дитини, поглибленні її знань, розширенні кола інтересів.

Значення дитячих книжок в освітньому процесі підростаючого покоління настільки вагомий та беззаперечне, що навіть відобразилося в усній народній творчості нашого народу:«Книга вчить, як на світі жить», «Будеш книги читати, будеш все знати», «З книгою подружишся, розуму наберешся» та ін. Таким чином, книга є одним із важливих факторів пізнання дитиною оточуючої її дійсності, підвищення рівня освіченості.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Архивы
заказ статьи